top of page
WhatsApp Image 2023-02-24 at 20.43_edited.jpg

WAT
WIJ DOEN

PROGRAMMA'S & PROJECTEN.

De Andin Foundation is een platform en internationaal netwerk van scholen, bedrijven, organisaties en burgers, die samen kleinschalige initiatieven opzetten of zich aansluiten bij bestaande projecten. Ons werk gaat uit van het zelforganiserend vermogen van mensen en richt zich op (gemeenschaps)ontwikkeling, onderwijs en wereldburgerschap. 

We zijn zowel actief in Nederland als in meerdere landen in West-Afrika. Ons platform is gebaseerd op verbinding met de betrokkenen. Mensen die bij onze stichting zijn aangesloten werken vanuit hun eigen kracht en onze acties zijn in lijn met wat leeft in de samenleving. 

IN NEDERLAND.

Stichting Andin ondersteunt de Nederlandse samenleving op het gebied van zelfontplooiing, wereldburgerschap en zelfbewustzijn. Bovendien is een van onze belangrijkste doelen om ambitieuze scholen, organisaties en individuen te helpen om bij te dragen aan een betere internationale samenleving. Dit gebeurt in de vorm van trainingen, cursussen en individuele projecten.

Informatie voor organisaties en bedrijven

Onderwijs op scholen

Organisaties en bedrijven kunnen een beroep doen op onze kennis en ervaring in het verbinden van mensen en culturen. Op verzoek verzorgen wij voorlichting en cursussen gericht op intercultureel bewustzijn en wereldburgerschap. Dit kan gericht zijn op een specifieke vraag, of een algemeen idee geven over samenwerking en communicatie tussen mensen van verschillende culturen. Ons aanbod is interessant voor alle organisaties en bedrijven die te maken hebben met mensen van verschillende culturen en achtergronden.

Wereldburgerschap is een verplicht onderdeel van het leerplan op Nederlandse scholen. In de dagelijkse praktijk blijkt dit echter een lastig onderwerp om tastbaar aan studenten aan te bieden. Stichting Andin biedt voorlichting, projectdagen en cursussen op scholen door heel Nederland, gericht op intercultureel bewustzijn, leiderschap en ontwikkelingssamenwerking. Deze projecten worden in overleg afgestemd op de behoefte van de school. 

Uitwisselingen

Samenwerking-sprojecten voor organisaties

Ontwikkelings-projecten voor scholen

Kinderen en jongeren hebben een ongekende motivatie om anderen te helpen, maar hebben meestal niet de middelen om dit op een constructieve en duurzame manier te doen. Onze organisatie biedt projecten aan waarbij leerlingen van Nederlandse scholen direct in contact komen met scholen in het mondiale zuiden, waarbij ze samenwerken om kleine ontwikkelingsprojecten op te zetten. Deze projecten steunen op het eigen organisatievermogen en de creativiteit van de leerlingen en leren hen dat het echt mogelijk is om een verschil te maken. 

Openbare Cursussen en Lezingen

De Andin Foundation is een sociaal platform dat onder andere (digitale) uitwisselingen voor scholieren, studenten en professionals faciliteert. Dit doen wij op basis van individuele verzoeken. Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier. 

De Andin Foundation heeft een verbindende rol in het leggen van contacten tussen Nederlandse bedrijven die een internationale bijdrage willen leveren en kleine organisaties en bedrijven in Afrikaanse landen die deze ondersteuning kunnen gebruiken. 

De stichting organiseert lezingen door heel Nederland. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar in het bijzonder gericht op jongeren en volwassenen met een niet-westerse achtergrond. Het doel is om verschillende culturen met elkaar te verbinden en aankomende generaties te helpen succesvol te zijn in Nederland.

Guinee groepsfoto kliniek_edited.jpg

Onze stichting werkt van onder naar boven, in plaats van van boven naar beneden, omdat mensen zelf het beste weten wat er speelt in hun eigen samenleving. Als organisatie zijn we betrokken vanuit oprechte nieuwsgierigheid en zijn we geïnteresseerd in wat mensen beweegt.

Professionals, studenten, scholieren en burgers weten als geen ander wat ze nodig hebben om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Dankzij grote netwerken die achter ons staan, kunnen we de kloof overbruggen tussen degenen die graag een bijdrage willen leveren aan de wereld en degenen die graag willen werken aan hun eigen ontwikkeling en de verbetering van de samenleving om hen heen.

IN WEST-AFRIKA.

Ondersteuning voor scholen

Leraren opleiden

De Andin Foundation ondersteunt individuele projecten die inspelen op specifieke behoeften van scholen. Dit doen we in samenwerking met Nederlandse scholen, organisaties, bedrijven, andere internationale stichtingen en bestaande ontwikkelingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van (digitale) taaluitwisselingen en het leveren van lesmateriaal (laptops, boeken, tablets etc.).

Onze organisatie hecht veel waarde aan de ontwikkeling van kwaliteiten op het gebied van persoonlijk leiderschap en interculturele communicatie. Daarom biedt de stichting ondersteuning om leraren op te leiden om deze vaardigheden op scholen aan jongeren en volwassenen te leren.

Internationaal netwerk

De Andin Foundation vormt de basis van een internationaal netwerk van docenten, scholen, bedrijven en burgers, gericht op het doorgeven van kennis, vaardigheden en ervaringen. Ons platform werkt grensoverstijgend om kennis en kunde digitaal en persoonlijk te delen.

PROGRAMMA'S & PROJECTEN.

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Het is makkelijk. Klik gewoon op "Tekst bewerken" of dubbelklik op mij om uw eigen inhoud toe te voegen en het lettertype te wijzigen. Voel je vrij om me te slepen en neer te zetten waar je maar wilt op je pagina.

Dit is een geweldige ruimte om lange teksten over uw bedrijf en uw diensten te schrijven. U kunt deze ruimte gebruiken om wat meer in detail te treden over uw bedrijf. Praat over uw team en welke diensten u levert.

Gemeenschapsbehoud

Vroege scholing

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Ik ben een geweldige plek om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten.

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Ik ben een geweldige plek om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten.

Bosherstel

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Ik ben een geweldige plek om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten.

Stop natuurcriminaliteit

Mariene instandhouding

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Ik ben een geweldige plek om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten.

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Ik ben een geweldige plek om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten.

Milieu beleid

Ik ben een alinea. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen en mij te bewerken. Ik ben een geweldige plek om een verhaal te vertellen en uw gebruikers iets meer over u te laten weten.

WAAR WE WERKEN.

bottom of page