top of page

Lessenreeks burgerschapsvorming en interculturele communicatie

Een lessenreeks waarin de onderwerpen identiteitsvorming, leiderschap, paradigmaverschuiving, wereldburgerschap en ontwikkelingshulp aan bod zullen komen. Leerlingen leren zichzelf beter te begrijpen. Zij krijgen theoretische en praktische handvatten aangereikt om zich beter bewust te worden van de invloed die zij als persoon kunnen hebben op de wereld om hen heen.

Jezelf ontwikkelen tot een goed mens met een sterke persoonlijkheid, iemand die de wereld aankan en zijn/haar naasten helpt. Wie wil dat nou niet? Maar hoe doe je dat eigenlijk?


In deze lessenreeks leren de leerlingen hoe je leiderschapskwaliteiten kunt ontwikkelen in jezelf. Dit onderwerp wordt gekoppeld aan intercultureel bewustzijn, waarbij het begrip van en respect voor andere culturen wordt vergroot. Leerlingen leren theoretische kennis en praktische vaardigheden over hoe zij beter kunnen functioneren in een complexe, multiculturele samenleving. Bovendien zullen leerlingen les krijgen over verschillende vormen van ontwikkelingsssamenwerking.


Deze lessenreeks kan in vijf tot vijftien lesuren worden gegeven. Daarbij kunnen alle bovengenoemde onderwerpen of een selectie hiervan aan bod komen. De lessenreeks wordt op maat gemaakt, naar de wensen van de school en toegespitst op de specifieke leerdoelen die de school voor ogen heeft. Er zullen mogelijk een aantal onderwerpen aan bod komen die als complex kunnen worden ervaren door de leerlingen. Daarom is deze lessenreeks het meest geschikt voor bovenbouwklassen en studenten.


Projectgalerij

bottom of page