top of page

Project ontwikkelings-samenwerking

In één dag leren hoe je het beste uit jezelf kunt halen èn iets goeds kunt doen voor de wereld? Dat kan!
Tijdens het project ontwikkelingssamenwerking leren leerlingen om zelf een ontwikkelingsproject op te zetten, terwijl ze contact leggen met leerlingen van een middelbare school in een land dat in ontwikkeling is.

Contacten leggen en leren samenwerken met leeftijdsgenoten die op een andere plek op de wereld opgroeien, dat is de uitdaging die leerlingen op deze projectdag aangaan.


Welke aannames en vooroordelen hebben leerlingen in Nederland over leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden? En hoe zit dit andersom? Hoe kunnen deze aannames en vooroordelen omgezet worden in een productieve en synergetische samenwerking? Al deze praktische vragen en meer leren de leerlingen beantwoorden door op deze projectdag zelf een samenwerkingsactie op te zetten.


Deze projectdag kan eventueel gecombineerd worden met een van de moderne vreemde talen Engels of Frans. De inhoud van de projectdag wordt afgestemd op het curriculum en de gewenste tijdsinverstering op school. Het project wordt begeleid door een ervaren docent die zowel persoonlijk als professioneel veel kennis en ervaring heeft op het gebied van interculturele communicatie en burgerschapsvorming.


De dag begint met het inventariseren van de voorkennis en de vooroordelen en aannames van de leerlingen. Op een interactieve manier worden theorieën over interculturele communicatie en burgerschapsvorming besproken. Er wordt met de leerlingen op hun eigen meningen en ideeën gereflecteerd, zodat zij zich de stof eigen maken. Vervolgens zien we het verhaal van een leeftijdsgenoot uit een land in ontwikkeling die vertelt over zijn/haar dagelijks leven en zijn/haar eigen vooroordelen en aannames over leerlingen in Nederland. Uitgaande van wederzijds respect en begrip voor de ander, bespreken de leerlingen de verschillen en overeenkomsten die ze zien. Ook bespreken we de uitdagingen en kansen die de leerlingen zien voor henzelf en voor hun leeftijdsgenoot in een ontwikkelingsland. Hierna wordt de klas in groepen verdeeld. Elke groep formuleert een voorstel voor een samenwerkingsproject met de klas van de leerling die ze zojuist hebben gezien. De doelen van hun project worden SMART geformuleerd, waardoor de leerlingen leren een concreet plan op te stellen. Als afsluiting van de dag presenteert elke groep hun projectvoorstel in een kort filmpje. Wanneer de dag gecombineerd wordt met een van de moderne vreemde talen, wordt het filmpje in die taal opgenomen.


De filmpjes zullen worden opgestuurd en bekeken door de klas van de leerling uit het eerdere filmpje. Zij stemmen vervolgens op hun favoriete projectplan. Op een andere dag, de 'Actiedag', wordt bekend gemaakt welk projectplan is geselecteerd. Er worden dan concrete afspraken gemaakt met de leerlingen hoe dit plan zal worden uitgevoerd. Wordt de samenwerking van jullie school ook een groot succes?


Aangezien de projectplannen die worden gemaakt door de leerlingen per school zullen verschillen, zullen op maat gemaakte afspraken met de scholen gemaakt worden hoe de projecten zullen worden uitgevoerd. De uitvoering van deze projecten zal worden begeleid door een ervaren docent van stichting Andin.


Project Gallery

bottom of page